II MITYNG PŁYWACKI

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie w dniu 20 maja 2014r. zorganizował II Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych na pływalni CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich.

Mityng został objęty atronatem przez Starostę Strzeleckiego i Patronatem Honorowym przez Burmistrza Strzelec Opolskich. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                           

Wszystkich zawodników trenerów i gości przyjął pan Tomasz Chromicz, p.o. dyrektora CRWiS w Strzelcach Opolskich. Obiekt, na którym odbywały się zawody jest przygotowany w pełni profesjonalnie dla takiej grupy zawodników.

W mityngu uczestniczyło 46 zawodników pod opieką 11 trenerów z 6 placówek województwa opolskiego: z Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie, Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu.

Pływacy startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 25 m dowolnym, 25 m grzbietem, 25 m klasycznym. Dla zawodników rozpoczynających przygodę z pływaniem wyznaczono dystans 15 metrów, które można było pokonać samodzielnie lub ze sprzętem pomocniczym.  Najlepszy czas zawodów na dystansie 50 m dowolnym  uzyskał  reprezentant Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.

Mityng zaszczycił swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego pan Waldemar Gaida, który dokonał otwarcia zawodów. Na zakończenie dyrektor pływalni, pan Tomasza Chromicz, ratownicy i dyrektor ZSS przy DPS w Kadłubie wręczyli zawodnikom medale. Ekipy uczestniczące otrzymały także pamiątkowe statuetki i dyplomy. Dyplomy otrzymali także ratownicy, którzy aktywnie pomagali w realizacji Mityngu.

Uczestnicy mityngu wyrazili nadzieję, że za rok będą mogli się tu spotkać ponownie w równie pięknej atmosferze i może w jeszcze większym gronie.                                                                         

Jako organizatorzy II Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pragniemy podziękować Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, Dyrektorowi i pracownikom CRWiS w Strzelcach Opolskich za bardzo przychylne nastawienie do naszego pomysłu, wsparcie i pomoc w organizacji tego typu zawodów w Strzelcach Opolskich.  Były to już drugie, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie zawody zorganizowane dla tej grupy naszego społeczeństwa w Strzelcach Opolskich.